گیج میزنم ... دور میخورم ... هنوز مرددم ...

اما از بلاتکلیفی هم خسته م ...


طی این سالها خیلی وب ساختم ... با محتواهای مختلف ... با مخاطبهای متنوع ...

اولین وبلاگم پرشین بود که زود ازش زدم بیرون ... 

یکی هم یه زمانی توی وردپرس ساختم اما با اونم کنار نیومدم ...

بقیه ... و همیشه ... توی بلاگفا بودم و بس ...


این تعلیق ناموجه ... گذشته از دلتنگی برای وبلاگستان ... حس بد تحقیر داره.

یه دلیل برای اینهمه بی توجهی ... کوچکترین عذر برای بی مسئولیتی به این بزرگی ... ذره ای عذرخواهی و ناراحتی از وضع موجود ... یه اپسیلون از هرکدومش میتونست هنوز توی بلاگفا نگهم داره ... اما دریغ ...


نمی دونم چقدر دووم میارم اینجا ... اما میدونم دیگه برنمیگردم بلاگفا ...