من فیلمهای تاریخی رو خیلی دوست دارم ... اکشن و حادثه ای رو هم می پسندم ... پرداختن به سنت ها ، عقاید، آیین، مذاهب و نمایش لوکیشنها و آدمهای محلی رو عاشقم ... شناسایی و تحلیل نمادهای فراماسونها برام هیجان انگیزه .... طرفدار بازی آنجلینا جولی هم هستم... اما ... علی رغم اینکه فیلم مذکور ملغمه ای بود از همه اینها .. خوشم نیومد ازش ... اکشنهای بی منطق .. رفتارهای اگزجره ... حرکات مصنوعیش اصلا به دلم ننشست... تلاششون برای کسب قدرت و کنترل دنیا بیشتر منو یاد آدم بده ی کارتون کاراگاه گجت مینداخت تا هرچیز دیگه ای .... خلاصه که باب طبع همایونی ما قرار نگرفت!!